Tämä sivu sisältää PestiMedian tarjoamien palveluiden sopimusehdot.

Palveluntarjoaja 
Laskuttaja, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”

Asiakas
Maksaja, jäljempänä ”Asiakas”

MailPoet

Palvelun sisältö

MailPoet WordPress-sähköpostimarkkinointityökalun käyttöoikeus

Käyttöoikeus sisältää: 

  • Käyttöoikeus MailPoet Premium lisäosaan
  • Käyttöoikeus MailPoet lähetyspalveluun
  • rajaton määrä lähetettyjä sähköpostiviestejä kuukaudessa

Mikäli laskutettu tilaajamäärä ylittyy, laskutetaan asiakasta erikseen korkeammasta tilaajamäärästä jäljellä olevan käyttöoikeuskauden ajalta. Tilaajamäärä lasketaan Subscribed ja Unconfirmed kontaktien perusteella.

Palvelu on voimassa maksetun käyttöoikeuden ajan. Asiakkaalla tai Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta katkaista sopimusta kesken palvelukauden ellei MailPoetin toiminta pääty. Tällöin palveluntarjoaja on velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle jäljellä olevan sopimuskauden kuukausimaksut.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun toimimattomuudesta tai muihin ongelmiin liittyvistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista tulonmenetyksistä.

PestiMedia myy MailPoetin käyttöoikeutta palveluna Asiakkaalle, mutta ei vastaa tuotteen kehityksestä tai toiminnasta.

Asiakaspalvelu

Asiakas on oikeutettu saamaan tukea peruskysymyksiin suomeksi. Isommat työt ja jatkokehitys mahdollista tunti- tai kokonaisuusveloituksella.

ContentStudio

Palvelun sisältö

 ContentStudio sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöoikeus

Käyttöoikeus sisältää:

  • Käyttöoikeus ContentStudio työkaluun rajattomalla määrällä sometilejä sekä ajastettuja julkaisuja
  • Yhden käyttäjän, lisäkäyttäjät 5€/kk
  • Yhden työtilan, lisätyötilat 5€/kk

Palvelu on voimassa maksetun käyttöoikeuden ajan. Palvelun peruminen on tehtävä 14 pv ennen seuraavan jakson alkua. Asiakkaalla tai Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta katkaista sopimusta kesken palvelukauden ellei ContentStudion toiminta pääty. Tällöin Palveluntarjoaja on velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle jäljellä olevan sopimuskauden kuukausimaksut.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun toimimattomuudesta tai muihin ongelmiin liittyvistä mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista tulonmenetyksistä.

PestiMedia myy ContentStudion käyttöoikeutta palveluna Asiakkaalle, mutta ei vastaa tuotteen kehityksestä tai toiminnasta.

Asiakaspalvelu 

Asiakas on oikeutettu saamaan tukea peruskysymyksiin suomeksi. Isommat työt ja jatkokehitys mahdollista tunti- tai kokonaisuusveloituksella.